• Boża instrukcja do naszego życia

    Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości - 2 List do Tymoteusza 3:16

  • Dar Bożej miłości

    Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne - Ewangelia Jana 3:16

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”
– Dzieje Apostolskie 2:42

Kościół to przede wszystkim Jezus Chrystus i skupieni wokół Niego ludzie, którzy zaufali słowu Boga i w nim złożyli swa ufność. Wiele osób kojarzy dzisiaj słowo „kościół” z budynkiem. Jednak słowo „budynek” powinno być bodaj ostatnim na liście skojarzeń. Kościół to grupa ludzi, którzy mimo swojej odmienności, różnorodności doświadczeń, różnego wieku i statusu społecznego, współtworzą wspólnotę chrześcijan, funkcjonując w jedności na podobieństwo rodziny. Ludzi w tego typu społeczności nie łączy religia lub organizacyjna przynależność kościelna, lecz osoba Pana Jezusa Chrystusa, który dzisiaj, tak samo jak w czasach wczesnego chrześcijaństwa, potrafi zmienić życie ludzkie i uczynić je innym.

Tworząc społeczność chrześcijan, swoim życiem oddajemy chwałę Bogu. Biblia to Słowo Boże – podstawa naszego codziennego życia. Czytamy je w swoich domach, swoim dzieciom. Pismo Święte rozważamy też na naszych nabożeństwach. Zapraszamy innych ludzi, by poznali treść zawartych tam obietnic. Biblia odmieniła nasze życie, nadała mu sens. Bóg zmienia każdego, kierując wzrok na swego Syna, który oddał za nas życie. Pragniemy w ten sposób być uczniami Pana Jezusa pielgrzymującymi do Domu Ojca.

Dowiec się więcej Czym jest Kościół? >>

Dowiec się więcej o Kościele Wolnych Chrześcijan >>


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA

  • Nobożeństwo Niedziela godzina 10:00, służba modlitewna już od godziny 8:45

 
  • Nobożeństwo modlitewne w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca godzina 18:00

Adres:

ul. Kisielice Duże 11a

78-200 Białogard

  • Studium Biblijne, wtorek godzina 18:00

Adres:

ul. Świdwińska 21E

78-200 Białogard

Więcej szczegółów dotyczących naszych spotkań znajdziesz w KALENDARIUM

Lekcje dla dzieci i nastolatków

Udostępniamy online lekcje „Czas na Biblię”, znane kiedyś pod nazwą Pocztowa Szkoła Biblijna. Lekcje są przygotowane w postaci plików PDF do pobrania i samodzielnego wydrukowania. Lekcje te są przystosowane do studiowania Słowa Bożego przez osoby w różnym wieku i poziomie wiedzy biblijnej; podział na poziomy wiekowe jest tylko orientacyjny.

 

 

Polecamy kursy Biblijne z serii "Odkrycia"

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

www.odkrycia.org.pl

Nowości na naszej stronie