Krystian i Paulina – ex świadkowie Jehowy, opowiadają o tym w jaki sposób Bóg wyprowadził ich z organizacji.

Ponieważ tytuł Kyrios (PAN) odnosi się w NT zarówno do Boga Ojca jak i do Jezusa, za pomocą wybiórczego potraktowania terminologii zneutralizowano wiele wersetów podkreślających Bóstwo Jezusa i jego tożsamość z Jahwe. Dla przykładu w Dziejach Apostolskich (7,59n.) Szczepan modli … Continued