Piotr Stępniak – świadectwo nawrócenia byłego gangstera

Czym jest ‘upamiętanie’ i czy potrzebne jest do zbawienia? Wielu rozumie termin ‘upamiętanie’ jako ‘odwrócenie się od grzechu’. Nie jest to jednak biblijna definicja ‘upamiętania.’ W Biblii słowo ‘upamiętanie’ oznacza „zmianę sposobu myślenia”. Biblia mówi nam również, że prawdziwe ‘upamiętanie’ objawia się w zmianie postępowania (Ew. Łukasza 3.8-14; Dzieje Apostolskie 3.19). W Dziejach Apostolskich 26.20 czytamy „Głosiłem, że najpierw powinni się upamiętać i nawrócić do Boga i spełniać uczynki godne upamiętania.” Pełna, biblijna definicja ‘upamiętania’ dotyczy zmiany sposobu myślenia, która przejawia się w zmianie sposobu postępowania. Czytaj więcej >>