Nasze małe grupy są miejscem autentycznych przyjaźni, w których dzielimy nasze życie, znajdujemy wolność i wspólnie idziemy naprzód. Bez względu na to, ile masz lat, jakie są twoje zainteresowania, na jakim etapie życia się znajdujesz lub gdzie mieszkasz, z pewnością mamy małą grupę, która Ci odpowiada.

„I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.(J 17, 22-23)

 

I. Studium Biblijne

  • Wierzymy, że całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga i jako zbiór 66 ksiąg kanonicznych stanowi normę wiary i postępowania wszystkich wierzących ludzi.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:00.
Adres: ul. Świdwińska 21E 78-200 Białogard

Osoba prowadząca: Pastor Jan Kwiatkowski

Serdecznie zapraszam

Aktualny temat spotkań

Jakim człowiekiem trzeba się stać, by móc studiować Słowo Boże? Czy i jak studiować Słowo samemu? Jak weryfikować wnioski płynące z osobistego studium Biblii? Co to jest egzegeza Pisma i jakie są jej zasady?

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywanie błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.” 2Kor. 3,16


II. Spotkanie modlitewne

  • Wierzymy, że dzięki modlitwie Bóg wypełnia swoją wolę na ziemi, a kościół i poszczególni członkowie mogą skutecznie wypełnić swoją służbę.
  • Wierzymy że modlitwa przez krew Chrystusa wyrzuca nas na sam przód duchowego życia, i wprowadza do stałej społeczności z Ojcem.

 

Serdecznie zapraszam

Aktualny temat spotkań

Jako Zbór i Kościół Chrystusa organizujemy modlitwy, aby trwać w modlitwach o sprawy wskazywane nam przez Boga. Motywem naszej służby są słowa z księgi Dziejów Apostolskich.

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”. Dz. 2,42