Darmowe Traktaty Ewangelizacyjne

Wspaniale jest mieć zgromadzenie, ale trzeba też, wychodzić do ludzi spoza naszych zborów, kościołów i społeczności. Nawet jeśli nigdy nie przyjdą na nasze nabożeństwa, mają prawo usłyszeć Dobrą Nowinę o życiu i zbawieniu, które jest w Chrystusie Jezusie. Sam Bóg chce, by znaleźli się w Niebie, lecz ktoś musi pójść do nich z Ewangelią i zaproszeniem do niego. Jezus umarł za wszystkich ludzi. (Ew. Jana 3, 16-18)

 

Gloszenie ewangelii to nie kwestia wyboru, ale spełnianie nakazu Jezusa Chrystusa:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Ew. Marka 16, 15)

 

Ap. Pawel który prosił byśmy byli jego naśladowcami (1Kor 4,16), powiedzial:

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.” (1Kor. 9,16-17)

 

Klikajac na obrazek znajdziesz się na witrynie z darmowymi traktatami ewangelizacyjnymi.

Język polski i inne…

 

Język niemiecki

 

Język Angielski i inne…