Jan Kwiatkowski – Błogosławieństwo życia w wolności.

wpis w: 2019, Kazania | 0

Błogosławieństwo życia w wolności (2019-03-03) „Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.”