Pastor Jan Kwiatkowski – „Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom;” ‭‭Niedziela 31.03.19

wpis w: 2019, Kazania | 0
„Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom; Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie; Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa; Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.”
‭‭Tytusa‬ ‭2:11-14‬