Pastor Jan Bronowicki – „Chwalebny Chrystus – zasadą nowego życia” Niedziela 02.06.2019

wpis w: 2019, Kazania | 0

„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze* życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.” Kol. 3, 1-4